Tjänster

  • Bokföring
  • Bokslut och årsredovisning
  • Moms- och arbetsgivardeklaration
  • Inkomstdeklaration
  • Skattekonsultation
  • Budgetering och annan ekonomistyrning
  • Löneadministration
  • Revision via samarbete med auktoriserad revisor
  • Administration och stöd vid uppstart av företag

Tjänsterna ovan är ett urval av de tjänster vi erbjuder.

Geografiskt kan vi erbjuda tjänsterna över hela Sverige tack vare smidiga distanslösningar.